Prywatne Gimnazjum
i Prywatne Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Czapskiego w Lublinie

Płatności

Opłaty za naukę w naszych szkołach należą do najniższych na rynku prywatnych placówek oświatowych w Lublinie. W uzasadnionych przypadkach, uzgodnionych z dyrekcją szkoły, uczniowie mogą liczyć na znaczące obniżenie czesnego.

CZESNE / KLASA I klasaII klasaIII klasa
GIMNAZJUMxx430 zł
LICEUM330 zł390 zł430 zł

WPISOWE (opłata jednorazowa, uiszczana w momencie podjęcia nauki w szkole): 550 zł.
(zarówno w Gimnazjum, jak i w Liceum)