Prywatne Gimnazjum
i Prywatne Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Czapskiego w Lublinie

Rekrutacja

Zarówno nasze Gimnazjum, jak i Liceum, prowadzi na bieżąco rekrutację na kolejny rok szkolny 2016/2017.

Już dziś możesz zapisać się do szkoły, do czego serdecznie zapraszamy! Jesteśmy także otwarci na nowych uczniów z innych szkół, którzy z różnych powodów nie odnaleźli się w swoich dotychczasowych placówkach edukacyjnych.

W dzisiejszych czasach szkoły publiczne, często przeładowane uczniami, ze zbyt licznymi oddziałami klasowymi, nie zawsze oferują możliwość rozwijania się w sposób dostosowany do indywidualnych preferencji ucznia. Nie zawsze też szkoły takie gwarantują bezpieczeństwo swoim podopiecznym. Wielu młodych ludzi, którzy doświadczyli tych bolączek w swoich poprzednich szkołach, właśnie w naszym Gimnazjum i Liceum, w małym i przyjaznym środowisku, odnalazło swoje miejsce.

DOKUMENTY

Przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły należy dostarczyć następujące dokumenty:

Prywatne Gimnazjum:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie z OKE o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie,
  • 2 zdjęcia,

Prywatne Liceum Ogólnokształcące:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • 2 zdjęcia.